Kehittämistyöryhmä

21.1.2021

Kehittämistyöryhmän ydintoimintaa siirretään vuoden 2021 alusta Välimäen Mehiläistarvike Ky:n alle https://www.valimaenmehilaistarvike.fi/. Yritys on tukenut yhdistyksemme toimintaa tiivisti monin tavoin ja Juha Välimäki on itse kokenut ammattilainen.

Näin varmistetaan, että kehitystyömme:

 • voi myös tuottaa kaupallisia ratkaisuja tai palveluita, sillä yhdistyksen toiminnan periaateet eivät tätä mahdollista;
 • toimii esteettä ja häiritsemättä yhdistyksen hallituksen sisäisestä politiikasta;
 • toiminta avautuu kiinnostuville ihmisille, jotka kuuluvat muihin samalla alueella toimiviin mehiläishoitoyhdistyksiin (Etelä-Suomen mehiläishoitajat, Finlands Biodlarförening, Helsingin seudun mehiläistarhaajat, Stadin tarhaajat ja hunajafrendit), sekä sitoutumatomille tarhaajille, jotka harrastavat mehiläishoitoa tällä tai muualla Suomessa;
 • toiminnan tulokset tulevat laajempaan tietoon, mm. Välimäen Mehiläistarvike ky:n kautta tai yhdistyksen viestintäkanavissa.

Toivomme, että näin soveltava kehitystyö edistyy nopeammin ja tehokkaammin.

Stan. Jaš kollegoineen


 

Kehittämistyöryhmän toiminnan tuloksiin vuodesta 2020 voit tutustua Mesikkä 2-2020 lehden artikkelissa.

 


Tammikuussa v. 2020 on perustettu yhdistyksen toimintaansa tukevan vakinaisen kehittämistyöryhmän, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti kehittää yhdistyksen toimintaa. Työryhmän toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin (luku 7).

Kehittämisryhmän laajempana tavoitteena on luoda paikallinen ”beekeeping knowledge hub”, fyysisestä infrastruktuurista ja henkilöosaajien verkostosta koostuva ekosysteemi, joka:

 • Auttaa jäseniä harjoittamaan mehiläishoitoa paremman paikallisen tiedon avulla. Sellainen tuki voisi olla esim. tiedon kerääminen havaintojen avulla, uusien mehiläisalan ratkaisujen kehittä-minen ja testaaminen tai mehiläistautien kartoitus maakunnan alueella;
 • Kehittää uusia palveluita jäsenille ja mahdollisesti yhdistyksen kumppaneille;
 • Tarjoaa tukea yhdistyksen toiminnan kehittäjille, päättäjille ja neuvojille/kouluttajille;
 • Edistää paikallista mehiläishoitoa harrastuksena ja ammattina.

Ryhmän jäsenet ovat:

 • Stan. Jaš (vetäjä)
 • Risto Kuittinen
 • Teemu Ojanne
 • Juha Välimäki
 • Tina Korpi