Kehittämistyöryhmä

Tammikuussa v. 2020 on perustettu yhdistyksen toimintaansa tukevan vakinaisen kehittämistyöryhmän, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti kehittää yhdistyksen toimintaa. Työryhmän toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin (luku 7).

Kehittämisryhmän laajempana tavoitteena on luoda paikallinen ”beekeeping knowledge hub”, fyysisestä infrastruktuurista ja henkilöosaajien verkostosta koostuva ekosysteemi, joka:

  • Auttaa jäseniä harjoittamaan mehiläishoitoa paremman paikallisen tiedon avulla. Sellainen tuki voisi olla esim. tiedon kerääminen havaintojen avulla, uusien mehiläisalan ratkaisujen kehittä-minen ja testaaminen tai mehiläistautien kartoitus maakunnan alueella;
  • Kehittää uusia palveluita jäsenille ja mahdollisesti yhdistyksen kumppaneille;
  • Tarjoaa tukea yhdistyksen toiminnan kehittäjille, päättäjille ja neuvojille/kouluttajille;
  • Edistää paikallista mehiläishoitoa harrastuksena ja ammattina.

Ryhmän jäsenet ovat:

  • Stan. Jaš (vetäjä)
  • Risto Kuittinen
  • Teemu Ojanne
  • Juha Välimäki
  • Tina Korpi
  • Kari Koppelmäki